Thiruneer Ennai Kaakum

Thiruneer Ennai Kaakum Vadivelava Vadivel Enthan Thunaiye Vel Muruga
Thiruneer Ennai Kaakum Vadivelava Vadivel Enthan Thunaiye Vel Muruga

Vadivel Ennai Kaakum Vadivelava Undhan Naamam Ennai Naadum Vel Muruga
Vadivel Ennai Kaakum Vadivelava Undhan Naamam Ennai Naadum Vel Muruga

Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela
Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela

Shiva Perumaan Unthan Thanthai Ellavo Parvathi Amma Un Thai Allavo
Shiva Perumaan Unthan Thanthai Ellavo Parvathi Amma Un Thai Allavo

Sri Ganesha Unthan Annan Allavo Enge Paadum Intha Uyir Unthan Pillai Allavo
Sri Ganesha Unthan Annan Allavo Enge Paadum Intha Uyir Unthan Pillai Allavo

Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela
Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela

Kangal Unnai Thedum Vadivelava Engal Kanner Unthan Abhisegam Vel Muruga
Kangal Unnai Thedum Vadivelava Engal Kanner Unthan Abhisegam Vel Muruga

Kangal Unnai Thedum Vadivelava Engal Kanner Unthan Abhisegam Vel Muruga
Kangal Unnai Thedum Vadivelava Engal Kanner Unthan Abhisegam Vel Muruga

Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela
Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela

 

> 2nd Speed

Thiruneer Ennai Kaakum Vadivelava Vadivel Enthan Thunaiye Vel Muruga
Vadivel Ennai Kaakum Vadivelava Undhan Naamam Ennai Naadum Vel Muruga
Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela
Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela

 

> 3rd Speed

Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela
Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela

Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela
Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela

SLOW

Om Muruga Om Muruga Sharavana Bhavakuha Vadivela

 

PRINT PDF

 

 

< BHAJANS