Kaithala Niraikani

Kaithala Niraikani Appamodu Avalpori
Kappiya Karimugan, Adipeni
Kaithala Niraikani Appamodu Avalpori
Kappiya Karimugan, Adipeni

Katridum Adiyavar Buthiyil Uraibava
Katridum Adiyavar Buthiyil Uraibava
Karpagam Enavinai, Kadithegum

2ND NADAI:
Mathamum Mathiyamum Vaithidum Aranmagan
Matroru Thiralpuya, Madhayanai
Mathamum Mathiyamum Vaithidum Aranmagan
Matroru Thiralpuya, Madhayanai

2ND NADAI:
Mathala Vayiranai Uththami Puthalvanai
Mattavizh Malarkodu, Paniveney
Mathala Vayiranai Uththami Puthalvanai
Mattavizh Malarkodu, Paniveney

 

Muthamizh Adaivinai Murpadu Girithanil
Murpada Ezhuthiya, Muthalvoney
Muthamizh Adaivinai Murpadu Girithanil
Murpada Ezhuthiya, Muthalvoney

Mupuram Eriseitha Acchivan Urairatham
Mupuram Eriseitha Acchivan Urairatham
Acchadhu Podiseidha, Athidheera

2ND NADAI:
Athuyar Adhukodu Subira Manipadum
Appunam Adhanidai, Ibamagi
Athuyar Adhukodu Subira Manipadum
Appunam Adhanidai, Ibamagi

2ND NADAI:
Akkura Magaludan Acchiru Muruganai
Akkanam Manamarul, Perumaley
Akkura Magaludan Acchiru Muruganai
Akkanam Manamarul, Perumaley

 

PRINT PDF

 

 

< Bhajans