Shambhu Kumara

Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara
Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara

Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara
Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara

Uma Sutha Shanmukha Guha
Uma Sutha Shanmukha Guha
Shiva Sharavana Bhava Haro Hara
Shiva Sharavana Bhava Haro Hara

Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara
Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara

Kandaswamy Vela Haro Hara
Kandaswamy Vela Haro Hara
Engal Scott Road Kumara Haro Hara
Engal Scott Road Kumara Haro Hara

Hara Hara Hara Hara Shiva Shiva Shiva Shiva
Hara Hara Hara Hara Shiva Shiva Shiva Shiva
Shiva Sharavana Bhava Haro Hara
Shiva Sharavana Bhava Haro Hara

>2nd SPEED

Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara
Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara

Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara

Uma Sutha Shanmukha Guha, Shiva Sharavana Bhava Haro Hara
Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara

Kandaswamy Vela Haro Hara, Engal Scott Road Kumara Haro Hara
Hara Hara Hara Hara Shiva Shiva Shiva Shiva
Shiva Sharavana Bhava Haro Hara

>3rd SPEED

Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara

Uma Sutha Shanmukha Guha, Shiva Sharavana Bhava Haro Hara
Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara

Kandaswamy Vela Haro Hara, Engal Scott Road Kumara Haro Hara
Hara Hara Hara Hara Shiva Shiva Shiva Shiva
Shiva Sharavana Bhava Haro Hara

SLOW

Shambhu Kumara Haro Hara, Shiva Shankari Bala Haro Hara

< BHAJANS